Popis izložbi gdje su izlagani kipovi Frana Kršinića

Naziv izložbe, mjesto, datum, izlošci (naziv, materijal, dimenzije) su navedeni prema katalogu izložbe ili nekom popisu, dimenzije ne moraju biti točna izmjera kipova, niti su nazivi pouzdani za identifikaciju

 

1.

Izložba Frana Kršinića

Salon Ullrich, Zagreb

13.–21. 5. 1921. katalog

1.    Portret prijatelja, sadra, 5000 din

2.    Portreti, sadra

3.    Ljeto, sadra

4.    Kupanje, sadra

5.    Pastir, sadra

6.    Studija glave, mramor, otkupio Salon

7.    Događaj, sadra

8.    Ofelija, mramor, 5000 kr, Kraljevska zemaljska vlada kupila za 10000

9.    Ribar, sadra

10.Studija, sadra

11.Oslobođenje, sadra

12.Portret Joška, sadra, 2000 kr, kupio baron Rukavina, Zrinski trg 10

13.Nad vodom, sadra

14.Vojnik, sadra 3000 kr, kupio Flögl, Bijenička 7

15.Turistkinje – skice, terracotta, kupio Salon

16.U vrtu, terracotta, 800 kr, kupio Salon

17.Sretna obitelj, terracotta, 1000 kr, kupio Salon

18.Žetelica, terracotta, 800

19.Studija, terracotta, 500

20.Ljubav, terracotta, 1000

21.Snoplje, sadra

22.Iza kupanja, sadra

23.Pjesma, sadra

24.Sirota, terracotta

25.Prijateljica, skica, terracotta

26.Prelja, terracotta

27.Studija, sadra

28.Svirač, terracotta

29.Eva, sadra

30.Prorok, sadra

31.Žetelice, sadra

32.Grupa, terracotta

33.Torso, sadra

34.Siromašni pogreb, sadra

Jutarnji list, Zagreb, 18. 5. 1921, str. 5; B. Lovrić, Izložba Frana Kršinića, Riječ, Zagreb, 13. 4. 1921.

 

2.

XII Proljetni salon

Umjetnički paviljon, Zagreb

8.–13. 10. 1921, katalog

1.    Turistkinje, terracotta

2.    Žetelica, terracotta

3.    Iza kupanja, gips

V. Lunaček: Izložba Proljetnog salona, Obzor 25, 26. 10. 1921.

 

3.

Izložba plastike Frane Kršinića

II Beogradska gimnazija, Beograd

3. 1922.

1.    Portret, sadra

2.    Ribar, sadra

3.    Pubertet, sadra

4.    Pjesma, sadra

5.    Proljeće, sadra

6.    Na suncu, sadra

Hipnos, Beograd, 1922.

 

4.

XIV Proljetni salon

II Beogradska gimnazija

6. 1922.

 

5.

V Jugoslovenska umjetnička izložba

II Beogradska gimnazija, Beograd

7. 7.–1. 8. 1922.

1.    Portret, sadra

2.    Ribar, sadra

3.    Pubertet, sadra

4.    Pjesma, sadra

5.    Proljeće, sadra

6.    Na suncu, sadra

 

6.

XV Proljetni salon

Umjetnički paviljon, Zagreb

10. 10.–1. 11. 1922. katalog

1.    Orijentalac, glava, drvo

2.    Jutro, akt, mramor

3.    Na suncu, akt, sadra

4.    Sjećanje, glava, mramor

 

7.

XVI. Proljetni salon (Božićna izložba)

Salon Ullrich, Zagreb

10.–31. 12. 1922. katalog

1.    Glava, kamen

2.    Glava, kamen

3.    Proleteri, gips

4.    Orijentalac, drvo

5.    Ženski akt, sadra

 

8.

Izložba beogradskih slikara i vajara

?, Beograd

2. 1924.

 

9.

XIX izložba Proljetnog salona

Umjetnički paviljon, Zagreb

11.–31. 5. 1924.

1.    Toaleta, sadra

2.    Na morskoj stijeni, sadra

3.    Studija, sadra

4.    Sjećanje, sadra

5.    Pobjednik, sadra

6.    Ranjeni vojnik, sadra

A.C. Proljetni salon "Vijenac" 1924., br. 13-14, str. 439, Lunaček: 19. izložba Proljetnog salona "Obzor" god. 65. br. 134, 138, 144, 147 od 18., 22., 29.5. i 1.6.1924., S. Batušić: 19. Proljetni salon "Vijenac" br. 11 knj. 3.1924., 1.6., str. 358.

 

10.

Izložba Grupe nezavisnih

Novi Sad

5. 1924.

1.    Molitva, bronca

2.    Prelja, bronca

3.    Melodija, bronca

4.    Majčina ljubav, bronca

5.    Zanos, bronca

6.    Na plaži, bronca

7.    Studija, bronca

8.    Glava, kamen

9.    Seljanka, sadra

10.Toaleta, sadra

11.Dobrovoljac, sadra

12.Studija, sadra

13.Na morskoj stijeni, sadra

 

11.

Izložba Grupe nezavisnih

Sombor

6. 1924.

preseljena izložba iz Novog Sada

 

12.

Izložba nezavisne grupe hrvatskih umjetnika

Salon Galić, Split

1.–15. 10. 1924. katalog

1.    Molitva, bronz

2.    Prelja, bronz

3.    Melodija, bronz

4.    Majčina ljubav, bronz

5.    Zanos, bronz

6.    Na plaži, bronz

7.    Studija, bronz

8.    Glava, kamen

9.    Seljanka, sadra

10.Toaleta, sadra

11.Dobrovoljac, sadra

12.Studija, sadra

13.Na morskoj stijeni, sadra

 

13.

Izložba Grupe nezavisnih umetnika

Stari Bečej

5. 1925.

1.    Sećanje, drvo, 12000

2.    Molitva, bronca, 8000

3.    Majčina ljubav, bronca, 8000

4.    Prelja, bronca, 6000

5.    Melodija, bronca, 7000

6.    Studije, bronca, 4000

7.    Proleće, plaketa, bronca, 4000

8.    Devojčica, kamen, 5000

preseljena izložba iz Splita

 

14.

Izložba Grupe nezavisnih

Senta

5. 1925.

preseljena izložba iz Starog Bečeja

 

15.

Izložba Grupe nezavisnih

Kikinda

5.–6. 1925.

preseljena izložba iz Sente

 

16.

Izložba Grupe nezavisnih

Novi Bečej

6. 1925.

preseljena izložba iz Kikinde

 

17.

Izložba Grupe nezavisnih

Veliki Bečkerek

6. 1925.

preseljena izložba iz Novog Bečeja

 

18.

Jadranska straža izložba

Gimnastička dvorana gimnazije, Split

7.–8. 1925.

 

19.

Internacionalna izložba dekorativne umjetnosti

Exposition internationale der arts decoratifs et industriels moderne

Grand palais, Paris

7.–11. 1925.

 

20.

Izložba jugoslavenske grafike i plastike

Kunsthaus, Zürich

14. 2.–10. 3. 1926.

1.    Melodija

2.    Molitva

3.    Seljanka

4.    Studija

5.    nešto

6.    nešto

 

21.

Izložba jugoslavenske grafike

St. Gallen, prenesena izložba iz Züricha

7. 1926.

 

22.

Paintings, sculpture and prints in the Department of fine arts

Sesqui–centennial International Exposition

Philadelphia

11.–12. 1926. katalog

1.    Plaque (Plaketa), bronca

2.    Spring (Proljeće), bronca

3.    Mother's love (Majčina ljubav), bronca

4.    Melody (Melodija), bronca

5.    Prayer (Molitva), bronca

 

23.

Izložba ›Djela‹, udruženje za promicanje umjetničkog obrta

Umjetnički Paviljon, Zagreb

8. 5. 1927. katalog

1.    Karijatide, drvo

2.    Seljakinja, terracotta, 2000

3.    Na zdencu, terracotta, 2000

4.    Suzana, terracotta, 3000

5.    Glava, terracotta, 1500

6.    Seljakinje, terracotta, 2000

7.    Utjeha, terracotta, 3000

8.    Sv. Sebastijan, terracotta, 3000

9.    Drvena figura, drvo

Izložba "Dela" "Svijet" 21.5.1927., str. 452, 453, A. Jiroušek Izložba "Djela" "Obzor" god. 68. br. 131, 135, 133 od 15., 17. i 19.5.1927., Mirko Kus Nikolajev Izložba Djela "Vijenac" knj. 7/10-11 24.5.1927., str. 278-79, Stanko Rac Izložba Djela "Vijenac" knj. 7/10-11 24.5.1927, str. 279-280.

 

24.

Izložba plastika Frana Kršinića

Salon Ullrich, Zagreb

15.–25. 4. 1929. katalog

1.    Diana, sadra

2.    Anđeo, bronca

3.    Na kupanju, mramor

4.    Portret B.N, sadra

5.    Torso, bronca [1800 din, kupio dr. Ramljak]

6.    Pjesma, mramor

7.    Sv. Sebastijan, posrebrena bronca

8.    Na morskoj stijeni, mramor

9.    Čežnja, bronca

10.Pastir, drvo

11.Molitva, terracotta [3000 din, kupio rav. Polić]

12.Portret J. K.

13.Pri kupanju, terracotta [3000 din, kupio rav. Polić]

14.Glava, terracotta

15.Torzo, sadra

16.Djevojka, sadra

17.Ulična pjevačica, bronca

18.Molitva, mramor

19.Sabiračica cvijeća, mramor

20.Portret, terracotta

21.Amazonka, bronca

22.Češljanje, mramor

Izložba Frana Kršinića "Svijet" 27.4.1929., str. 438, 439, I. Šrepel: Izložba F. Kršinića Obzor" br. 124, 8.5.1929., Kršinićeva izložba u Zagrebu "Novo Doba" br. 124, 15.5.1929., Rome: Izložba F. Kršinića "Književnik" god. 2. br. 9, str. 348, 349.

 

25.

Prolećna izložba slikarskih, vajaskih i arhitektonskih radova

Umetnički paviljon [Cvijeta Zuzorić], Beograd

5. 1929.

 

26.

Exposicion internacional Barcelona

Barcelona 6.– 9. 1929.

1.    Angel (Anđeo), bronca

2.    Torso, bronca

3.    San Sebastian, bronca

 

27.

Zemlja

Salon Ullrich, Zagreb

5.–14. 11. 1929. katalog

Devojče, kamen, 35000

Obzor" br. 298, 6.11.1929., Lj.B. Izložba grupe Zemlje Obzor" br. 305, 13.11.1929., ep Životni član mladih, Uoči otvorenja izložbe Zemlja "Jutarnji list" 5.11.1929., Izložba grupe Zemlja "Savremenik" 1929., br. 9-10, str. 393, Batušić: Izložba udruženja umjetnika Zemlja "Hrvatska Revija" 1929. br. 12, str. 720.

 

28.

Exhibition of Jugoslav Sculpture and Painting

[Jugoslavenska umjetnička izložba u Velikoj Britaniji]

Tate Gallery, National Gallery Millbank, London

10. 4.–9. 6. 1930.

1.    Torso, bronze

2.    Calling, marble

3.    The flower gatherer, marble

4.    Study of a girl, stone [otkupljena za Tate]

5.    A little girl, marble

6.    An angel, bronze

7.    Waking, bronze

8.    Widow of Kosovo, bronza (lent by Mr. Eric Mclagan)

9.    Diana, bronze

10.St. Sebastian, bronze

Čurćin Milan, Nova Europa, knj. XXIV, Zagreb, 1931. brojne engleske novine

 

29.

Izložba društva škotskih umjetnika

Edinbourgh

–30. 11 1930.

Study of a girl, stone

 

30.

Izložba jugoslavenskih umjetnika

Manchester

15. 5.–14. 6. 1931.

Study of a girl, stone

 

31.

Izložba jugoslavenskih umjetnika

Whitechapel Art Gallery, London

Study of a girl, stone

 

32.

II proletnja izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika

Umetnički paviljon [Cvijeta Zuzorić], Beograd

10. 5.–13. 8. 1930, katalog

1.    Buđenje, bronza

2.    Ulična pevačica, bronza

3.    Pri češljanju, mramor

4.    Kupanje, mramor

5.    Devojče, mramor

6.    Pastirče, drvo

 

33.

Izložba umjetnici za umjetnike

Zagreb

3. 1932.

 

34.

IV Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika

Umetnički paviljon [Cvijeta Zuzorić], Beograd

8. 5. 1932.

 

35.

Izložba Frana Kršinića

Zagreb, Salon Ullrich

14.–25. 10. 1932.

Katalog: Izložba Frana Kršinića, Zagreb, 1932.

1.    Buđenje, bronca

2.    Dijana, bronca

3.    Djevojče, bronca

4.    Pučka pjevačica, bronca

5.    Pri čitanju, bronca

6.    Dozivanje, bronca

7.    Odmor, bronca

8.    Sjećanje, bronca

9.    Portret A J, bronca

10.Torzo, bronca

11.Meštrović, bronca

12.Melodija, bronca

13.Na kupanju, bronca

14.Dozivanje, mramor

15.Češljanje, mramor

16.Sabiračica cvijeća, mramor

17.Pri čitanju, terracotta

18.Studija, terracotta

19.Skica, terracotta

20.Studija, terracotta

21.Studija, terracotta

22.Odmor, terracotta

23.Torzo, terracotta

24.Molitva, terracotta

25.Vodonoša, terracotta

26.Molitva, terracotta

27.Melodija, drvo

28.Studija, sadra

29.Skica, sadra

30.Frulaš, sadra

31.Materinstvo, bronca

H-ć Likovna kronika "Obzor" br. 255, 9.11.1932., S izložbe Fr. Kršinića, "Svijet" 15.10.1932., Iv. H. Izložba Frana Kršinića "Hrv. Revija" 1932., br. 11, str. 713

 

36.

VII izložba umetničke grupe Oblik

Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Beograd

6.–20. 11. 1932. katalog

1.    Pri čitanju

2.    Materinstvo

3.    Sjećanje

4.    Torzo

5.    Sv. Sebastijan

6.    Meštrović

 

37.

Izložba zagrebačkih umjetnika

Velika dvorana Okružnog inspektorata, Osijek

17. 12. 1932–2. 1. 1933. katalog

1.    Pri čitanju, bronza, 25000

2.    Sjećanje, bronza, 12000

3.    Materinstvo, bronza, 8000

4.    Meštrović, bronza, 5000

5.    Torso, bronza, 6000

6.    Sv. Sebastijan, bronza, 7000

7.    Čežnja, bronza, 5000

8.    Melodija, bronza, 4000

9.    Prelja, bronza, 3000

10.Pastir, drvo, 8000

11.Na suncu, mramor, 8000

12.Pri češljanju, mramor, 12000

 

38.

VI Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umjetnika

Umetnički paviljon [Cvijeta Zuzorić], Beograd

5. 1934, katalog

1.    Djevojče

2.    Torzo

3.    Torzo

4.    Pri čitanju

5.    Skica

 

39.

I. Izložba zagrebačkih umjetnika

Umjetnički paviljon, Zagreb

5.–6. 1934.

Katalog: Izložba zagrebačkih umjetnika, Zagreb, 1934.

Izložena djela:

1.    Odmor, sadra

2.    Ribari, reljef, sadra

3.    Pieta, reljef, sadra

D.: Izložba Zagreb. umjetnika "Obzor" 20.6.1934., 1. izložba zagreb. likov. umjetnika /sa repr./ "Svijet" 1934. 19.5., str. 424- 428., O.T. : 1. izložba zagreb. umjetnika "15 dana" Zagreb, 1934., br. 10-11., "Obzor" br. 105, 106 od 8., 9.5.1934., "Osvrt na izložbu" "Obzor" br. 139., 20.6.1934., Ivo Franić : Izložba zagerb. umjetnika "Narodne novine" br. 114, 18.5.1934., Sjajni uspjeh izložbe zagreb. umjetnika "Jutarnji list" 11.5.1934., Ivo Š. Prva izložba zagreb. umjetnika "Jutarnji list" 20.5.1934., Poduprimo nastojanja naših umjetnika "Jutarnji list" 29.5.1934., M. Gabrijel : Izložba zagreb. umjetnika "Danica" br. 139, str. 6, V. Habunek Izložba zagreb. umjetnika "Književnik" god.7. 1934., br. 6, str. 285, U umjetničkom paviljonu "Kulisa" 1934., br. 15.

 

40.

VII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika

Umetnički paviljon [Cvijeta Zuzorić], Beograd

5.–6. 1935. katalog

1.    Ribari, bronza

2.    Sećanje, bronza

 

41.

Pregled naše umjetnosti

Osijek

1935.

 

42.

Izložba Svete zemlje

Umjetnički paviljon, Zagreb

4. 1936.

Krist i polaganje Isusa u grob

"Obzor" br. 82, 7.4.1936., "Svijet" br. 15, 11.4.1936.

 

43.

VIII Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika

Umetnički paviljon [Cvijeta Zuzorić], Beograd

10. 5.–4. 6. 1936. katalog

1.    Ribari I, drvo

2.    Ribari (skica)

3.    Ribar III (Veslač skica)

4.    Češljanje

 

44.

III Izložba zagrebačkih umjetnika

Umjetnički paviljon, Zagreb

17.5.–17.6. 1936. katalog

1.    Sjećanje, bronca

2.    Torso, terakota

3.    Glava ribara, terakota

4.    Torso, terakota

5.    Majka, terakota

6.    Studija, terakota

7.    Torso, terakota

8.    Odmor, terakota

Predgovor u katalogu "Svijet" br. 21, 23.5.1936., str. 508-509, 516, Veliki uspjeh zagrebačkih umjetnika "Novosti" 2.6.1936., I.G. Izložba zagr. umjetnika "Jutarnji list" 7.6.1936., str. 28, Dr. J. Draganić : velika izložba zagr. umjetnika "Novosti" 11.6.1936., Šetnja kroz 3. izložbu zagr. umjetnika "Jutarnji list" 11.6.1936., 14.6.1936., Posljednji dani izložbe "Jutarnji list" 15.6.1936., Izložba zagr. umjetnika "Novosti" 23.6.1936., V. Kušan 3. izložba zagr. umjetnika "Hrvatska revija" 1936. br. 7, str. 382.

 

45.

XI izložba hrvatskih umjetnika

Varaždin

12. 1936.

 

46.

IX Prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika

Umetnički paviljon [Cvijeta Zuzorić], Beograd

16. 5.–6. 6. 1937. katalog

Odmor

 

47.

I Izložba dvanaestorice

Beograd

10. 1937.

1.    nešto ?

 

48.

Jubilarna X prolećna izložba slikarskih i vajarskih radova jugoslovenskih umetnika

Umetnički paviljon [Cvijeta Zuzorić], Beograd

15. 5.–6. 6. 1938. katalog

1.    Igračica, bronza

2.    Vajar, bronza

 

49.

Jadranska izložba

Zagrebački zbor, Zagreb

6. 1938.

katalog

 

50.

Pola vijeka hrvatske umjetnosti

Dom likovnih umjetnosti, Zagreb

18. 12. 1938.–31. 1. 1939. katalog

1.    Kipar, bronca

2.    Diana, bronca

3.    Buđenje, mramor

M.D. Izložba pola vijeka hrvatske umjetnosti "Hrvatski dnevnik" 5.2.1939., "Hrvatski dnevnik" 12.2.1939., M.K. "Novosti" 1.1.1939., M.K. Pola vijeka hrvatske umjetnosti grafike žene slikari "Novosti" 4.1.1939., M.D. "Hrvatski dnevnik" 28.1.1939., 22.1.1939., P. Križanić : "Politika" 25, 27.12.1938., V.M. "Obzor" 30.12.1938., 14.1., 4.2.1939., Naroday noviny, Bratislava 1.1939., S izložbe pola vijeka /Predavanje M. Šepera/ "Novosti" 24.2.1939., Predavanje književnika V. Kušana "Jutarnji list" 7.3.1939., V. Kušan : 50 godina hrvatske umjetnosti "Hrvatska Revija" 1939., br. 4, str. 182.

 

51.

XXII. Biennale u Veneciji

Venecija

5.–9. 1940.

1.    Buđenje, kamen, 1927.

2.    Diana, bronca, 1929.

3.    Plesačica, bronca, 1933.

4.    Odmor, bronca, 1931.

5.    Kupačica, mramor

6.    Akt djevojčice, mramor

7.    Michelangelo, bronca

8.    Glava ribara, terracotta, 1929.

9.    Portret žene, bronca, 1930.

10.Kod češljanja, bronca

 

52.

Prva godišnja izložba hrvatskih umjetnika

Dom likovnih umjetnosti, Zagreb

19.5.–22.6. 1940. katalog

1.    Majka [Majka kupa dijete], mramor

2.    Studija, bronca

3.    Plesačica, sadra

Godišnja izložba hrvatskih umjetnika "Večer" 2.6.1940., Ivo Š. Kipari na prvoj godišnjoj izložbi hrvatskih umjetnika "Jutarnji list" 12.6.1940., i 6.1940., Ivo Š. Slikari i grafičari na prvoj godišnjoj izložbi hrvatskih umjetnika "Jutarnji list" 9.7.1940., 17.8.1940., Prva godišnja izložba hrvatskih umjetnika "Hrvatski dnevnik" 2.6.1940., V.M. Prva godišnja izložba hrvatskih umjentika "Obzor" 29.7.1940., Hrvatska likovna umjetnost na prvoj izložbi "Novosti" 26.5.1940., U minuloj likovnoj sezoni "Novosti" 7.7.1940., "Novo doba" br. 168, 18.7.1940., V. Kušan Konac likovne sezone "Hrvatska Revija" 1940. br. 9, str. 501.

 

53.

Prva izložba hrvatskih umjetnika u Nezavisnoj državi Hrvatskoj

Umjetnički paviljon, Zagreb

9.–30. 11. 1941.

1.    Njegovateljica ruža, bronca

2.    Torzo, mramor

3.    Majčina ljubav, mramor

A. Padovan 1. izložba hrvatskih likovnih umjetnika "Spremnost" 27.11.1941., "Umjetnička izložba u Zagrebu" "Domovina Hrvatska" Berlin 7.12.1941., 1. izložba hrvatskih umjetnika "Hrvatski ženski list" 1941., V. Kušan : Likovno godište "Hrvatska Revija" 1942. br. 5, str. 271.

 

54.

Izložba modela za spomenik Starčeviću

Zagrebački zbor, Zagreb

11. 1941.

Sedam modela za spomenik Ocu Domovine Starčeviću. "Nova Hrvatska" 26.11.1941.

 

55.

Izložba modela za spomenik Starčeviću

Umjetnički paviljon, Zagreb

11. 1941.–2.1942.

M.Š. Izložba modela za spomenik Oca Domovine A.S. "Hrvatski narod" 26.1.1942.

 

56.

II. Izložba hrvatskih umjetnika u NDH

Umjetnički paviljon, Zagreb

22. 11.–13. 12. 1942. katalog

1.    Na odmoru, kamen [Meditacija]

2.    Pri čitanju, kamen

3.    Ležeći akt, mramor

4.    Češljanje, bronca

5.    Glava djevojke, bronca

6.    dr. Ante Starčević, sadra

Ivo Š. : Druga izložba hrvatskih umjetnika u NDH "Prosvjetni život" br. 7-8, 1943., str. 67, 2. izložba "Hrvatska Nova" 8.12.1942., Zanimljivost, ljepota i snaga "Nova Hrvatska" 29.11.1942., A. Padovan : Slikarstvo hrvatskih ljudi i krajeva "Hrvatski narod" 25.12.1942., V. Kušan : 2. izložba hrvatskih umjetnika "Preporod" br. 4 1942., Z. Milković : Likovna stvaralačka snaga hrvatskog naroda "Hrvatski vjesnik" 11.1942., Značenje 2. izložbe "Preporod" 49-50 1942.

 

57.

Izložba hrvatske umjetnosti

Ausstelung kroatische Kunst

Berlin

1.–2. 1943. katalog

Izložena djela:

1.    Beim lesen, Stein, (Čitačica, kamen) [prodano]

2.    Nach dem Bade, Stein, (Nakon kupanja, kamen)

3.    Liegender Akt, Mramor, (Ležeći akt, mramor)

4.    Vor dem Bade, Stein, (Prije kupanja, kamen)

5.    Diana, bronca

6.    Erwachen, Bronze, (Buđenje, bronca)

7.    Dr. Ante Starčević, Bronze

8.    Beim kämmen, Bronze, (Češljanje)

9.    Ruhende, Stein, (Odmor, kamen, velika Meditacija) [prodano]

10.Mädchenkopf, Bronze, (Glava djevojke)

11.Mutter und Kind, Stein, (Majka i dijete, kamen, Kupanje)

12.Sitzender Akt, Bronze, (Sjedeći akt)

13.Kniender Akt, Bronze, (Klečeći akt)

14.Beim einkleiden, Bronze, (Oblačenje)

15.Frauentorso, Bronze, (Ženski torzo)

16.Rosenpflegerin, Bronze, (Njegovateljica ruža) [prodano]

 

58.

Ausstelung kroatische Kunst

Beč

4.–5. 1943.

1.    Nach dem Bade, Stein, (Nakon kupanja, kamen)

2.    Liegender Akt, Mramor, (Ležeći akt, mramor)

3.    Vor dem Bade, Stein, (Prije kupanja, kamen)

4.    Diana, bronca

5.    Erwachen, Bronze, (Buđenje)

6.    Dr. Ante Starčević, Bronze,

7.    Beim kämmen, Bronze, (Češljanje)

8.    Mädchenkopf, Bronze, (Glava djevojke)

9.    Mutter und Kind, Stein, (Majka i dijete, kamen, Kupanje)

10.Sitzender Akt, Bronze, (Sjedeći akt)

11.Kniender Akt, Bronze, (Klečeći akt)

12.Beim einkleiden, Bronze, (Oblačenje)

13.Frauentorso, Bronze, (Ženski torzo)

 

59.

Vystava horvatskeho umenia

Bratislava

6. 1943.

1.    Pri kupeli, kamen

2.    Leziaci akt, mramor

3.    Pred kupelou, kamen

4.    Diana, bronz

5.    Prebudenie, bronz

6.    Dr. Ante Starčević, bronz

7.    Pri česani, bronz

8.    Sediaci akt, bronz

9.    Ženske torzo, bronz

 

60.

III Izložba hrvatskih umjetnika u NDH

Umjetnički paviljon, Zagreb

10.–31. 10. 1943. katalog

1.    Prelja, bronca

2.    Majčina igra, bronca

3.    Studija glave, mramor

4.    Skica, terakota

Otvorenje 3. izložbe "Prosvjetni život" 1943. br. 8, "Nakon završetka 3. izložbe" "Hrvatski narod" 9.11.1943., "Šetnja kroz 3. izložbu hrvatskih umjetnika" "Nova Hrvatska" 29.10.1943., Otvorena je 3. izložba hrvatskih umjetnika "Nova Hrvatska" 19.10.1943., B. Hanžeković : 3. izložba hrvatskih umjetnika "Gospodarstvo" 4.11.1943.

 

61.

Izložba Hrvatskog crvenog križa

Salon Ullrich, Zagreb

28. 12.–8. 1. 1944.

Svečano otvorenje izložbe "Nova Hrvatska" 29.12.1943.

 

62.

IV Izložba hrvatskih umjetnika u NDH

Umjetnički paviljon, Zagreb

17. 6.–9. 7. 1944. katalog

1.    Senjski uskoci, relief, sadra

2.    Djevojka, kamen

3.    Odmor, bronca

4.    Žena koja plete, terakota

Priprema za 4. izložbu "Nova Hrvatska" 2.6.1944., 4. izložba hrvatske umjetnosti "Nova Hrvatska" 25.6.1944., 4. izložba "Gospodarstvo" 28.6.1944., Bauer : 4. izložba /rukopis u arhivu Gps/ 4. izložba "Hrvatska smotra" 1944. br. 6-10, Umjetnička snaga i kulturna vrijednost "Nova Hrvatska" 18.6.1944., Umjetnička vrijednost 4. izložbe likovnih umjetnika "Hrvatski narod" 20.6.1944., Šrepel : Značenje hrvatske likovne umjetnosti "Nova Hrvatska" 23.6.1944.

 

63.

Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX i XX veka

Beograd

9.–10. 1946.

 

64.

I izložba Udruženja likovnih umjetnika Hrvatske

Umjetnički paviljon, Zagreb

15.–30. 12. 1946. katalog

1.    Majčina igra, sadra

2.    Kipar, sadra

3.    Ranjeni kurir, sadra

"Vjesnik" 1.1.1947., "Naprijed" 28.12.1946., D. Kečkemet : Izložba ULUH-a /rukopis u Gipsoteci/

 

65.

Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX i XX vijeka

Moderna galerija i Umjetnički paviljon, Zagreb

5. 1.–1. 2. 1947. katalog

1.    Sjećanje, kamen

2.    Prelja, bronca

3.    Odmor, kamen

4.    Diana, bronca

Z. Vojnović : Izložba umjetnosti naroda Jugoslavije "Studentski list" 21.2.1947., D. Kečkemet : Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije "rukopis u arhivu Gps", G. Gamulin : Izložba 19. i 20. st. "Hrvatsko kolo" 1946., str. 280., "Naprijed" 1947. br. 3.

 

66.

Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX i XX vijeka

Ljubljana

3.–4. 1947.

 

67.

Izložba skica za spomenik Marku Oreškoviću

Zagreb

3.–4. 1947.

 

68.

II Izložba ULUHA-a

Zagreb

6. 1947.

 

69.

Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX i XX vijeka

Moskva

6.–7. 1947.

 

70.

Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX i XX vijeka

Lenjingrad

7.–8. 1947.

 

71.

Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX i XX vijeka

Bratislava

9.–12. 1947.

 

72.

Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX i XX vijeka

Prag

1.–2. 1948.

 

73.

Izložba slika i skulptura privatnih zbirki

Sarajevo

2.–3. 1948.

 

74.

Slikarstvo i kiparstvo naroda Jugoslavije XIX i XX vijeka

Varšava i Krakov

3. 1948.

 

75.

Izložba likovnih radova iz NOB

Salon ULUH, Zagreb

7.–8. 1949.

"Umetnost" br. 1, 1949., str. 77, "Borba" 28.7.1949., "Narodni list" 29.7.1949.

 

76.

Izložba darova članova ULUH-a kandidatima Narodne fronte

Salon ULUH, Zagreb

3. 1950.

 

77.

XXV. Biennale u Veneciji

Venecija

8. 6–14. 10. 1950. katalog

1.    Ribari, bronca, 1950.

2.    Odmor, kamen, 1944.

3.    Pleti me, pleti, majčice, kamen, 1946.

 

78.

Izložba ULUH-a povodom Festivala Dubrovnik

Dubrovnik

6.–10. 1950.

1.    Pleti me pleti majčice, kamen

2.    Ribari, bronca

 

79.

Izložba ULUH-a u čast izbora za sabor NRH

Osijek

11. 1950.

Ranjeni kurir, bronca

 

80.

VI Izložba članova ULUH-a

Umjetnički paviljon, Zagreb

11.–12. 1950.

1.    Pleti me pleti majčice, kamen

2.    Ribari, bronca

J.K. Otvorena je izložba ULUH-a "Vjesnik" 29.11.1950., Šesta redovna izložba ULUH-a "Borba" 29.11.1950., 1.12.1950., Šesta godišnja izložba ULUH-a "Narodni list" 27.11.1950., Dj. Bošan : Sa šeste izložbe ULUH-a "Lik" br. 21, 21.11.1950. str. 2, 4.

 

81.

Savremeno jugoslavensko kiparstvo

Ljubljana

2.–3. 1951.

 

82.

Izložba u čast 10 godina ustanka u Hrvatskoj

Atrij JAZU, Zagreb

7.–8. 1951.

 

83.

Izložba likovnih umjetnika Hrvatske

Opatija

9. 1951.

 

84.

Slike, kipovi, grafika

Salon ULUH, Zagreb

10.–11. 1951.

Putar: Uz izložbu slika, kipova i grafike u Salonu ULUH-a "Narodni list" 1.11.1951. str. 4, M.N. Razgovori i bilješke uz izložbu ULUH-a "Vjesnik" 4.11.1951. str. 3, Dj. Šaula: Jedan jesenji ULUH "Studentski list" 1.11.1951. str. 5, 6.

 

85.

Međunarodna izložba slika

Kaupur

4. 1952.

 

86.

Izložba keramičke plastike

Zagreb

6. 1952.

 

87.

Međunarodna izložba kiparstva

Arnheim

6.–9. 1952.

 

88.

VIII Revijalna izložba ULUH-a

Umjetnički paviljon, Zagreb

11.–12. 1953. katalog

Torzo, mramor

 

89.

Izložba salon 54 rijeka

Galerija likovnih umjetnosti, Rijeka

7.–29. 3. 1954.

 

90.

Izložba djela Moderne galerije JAZU

Zadar

7.–8. 1954.

 

91.

Izložba ULUH-a

Skopje

12. 1954.–1. 1955.

 

92.

Izložba ULUH-a

Zagreb

5. 1955. katalog

Torzo, mramor

 

93.

Izložba skulpture NOB

Zagreb

5.–12. 1955.

 

94.

Izložba ULUH-a, Dubrovnik

Dubrovnik

8.–10. 1956.

 

95.

Umetnička obrada metala naroda Jugoslavije

Beograd

12. 1956.–5. 1957.

 

96.

Skulptura pod vedrim nebom

Anvers

6.–9. 1958.

 

97.

Izložba JAZU u čast 40. godišnjice KPJ

Zagreb

4. 1959.

 

98.

Park skulpture Velesajam

Zagrebački velesajam, Zagreb

9. 1960.

Katalog: Izložba skulptura na Zagrebačkom velesajmu, Zagreb, 1960.

1.    Prvi koraci, bronca

2.    Ranjenik, kamen

 

99.

60 godina slikarstva i kiparstva u Hrvatskoj

Zagreb

3. 1961. katalog

1.    Omladinka, kamen

2.    Pučka pjevačica, sadra

 

100.

I. triennale likovnih umjetnosti, Beograd

Narodni muzej, Beograd

25. 5.–25. 6. 1961. katalog

Odmaranje, bronca

 

101.

Izložba skulptura i slika iz fundusa Gradske galerije

Galerije grada Zagreba, Zagreb

17. 7–1. 8. 1961. katalog

Ženski akt, terracotta

 

102.

Nove akvizicije

Beograd

10. 3.–25. 3. 1962.

1.    Ribar, bronca

2.    Prelja, bronca

3.    Čitačica, mramor

 

103.

Skulptura, Frano Kršinić

Dom JNA, Beograd

15.11.–2.12. 1962. katalog

1.    Njegovateljica ruža, bronca, 180 cm

2.    Prvi koraci, bronca, 160 cm

3.    Svijećnjak, orahovo drvo, 186 cm

4.    Svijećnjak, orahovo drvo, 186 cm

5.    Buđenje, mramor, 47 cm

6.    Meditacija, mramor, 16 cm

7.    Nutarnji razgovor, mramor, 49 cm

8.    Meditacija, mramor, 26 cm

9.    Prvi snovi, mramor, 40 cm

10.Majčina briga I, mramor, 26 cm

11.Majka kupa dijete, mramor, 34 cm

12.Sputana, mramor, 37 cm

13.Razmišljanje, mramor, 48 cm

14.Kipar, bronca, 40 cm

15.Majčina igra, bronca, 52 cm

16.Pozdrav, bronca, 45 cm

17.Zabrinutost, bronca, 48 cm

18.Izgnana, bronca, 28 cm

19.Kupanje, bronca, 28 cm

20.Ranjeni kurir, bronca, 32 cm

21.Na straži, bronca, 52 cm

22.Njegovateljica ruža, bronca, 34 cm

23.Majka kupa dijete, bronca, 35 cm

 

104.

Izložba umjetničkih medalja i plaketa, 60 godina sokolstva

Zagreb

17.–24. 11. 1962. katalog

Plaketa u povodu obljetnice Sokolstva: 1874-1934.

 

105.

Plakete i medalje

Vukovar

11. 1962.

 

106.

Nove akvizicije Moderne galerije

Beograd

5.–6. 1963.

 

107.

Akvizicije II

Zagreb

8.–9. 1964.

 

108.

Croatia paintings and sculptures XIX–XX c

New york

6. 1966.

 

109.

Moderne kroatische Kunst

Eisenstadt

9.–10. 1966.

 

110.

Izložba Bauer IV, Vukovar

Galerija umjetnina, Vukovar

11.–12. 1966. katalog

Katalog: Izložba "Bauer", Galerija umjetnina, 1966.

Sjedeća ženska figura, sadra

 

111.

NOB u likovnim djelima umjetnika

Sarajevo

3.–4. 1967.

 

112.

Zbirka Bauer I i II

Osijek

6. 1967.

 

113.

Poslijeratna hrvatska umjetnost

Dubrovnik

8.–9. 1967.

 

114.

NOB u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije

Split

9.–10. 1967.

 

115.

Suvremena hrvatska umjetnost, poslijeratni period

Galerije grada Zagreba, Zagreb

12. 1967–1. 1968. katalog

1.    Njegovateljica ruža, bronca

2.    Majčina igra, bronca

3.    Pjesma suncu, mramor

4.    Meditacija, mramor

 

116.

Jubilarna izložba Frane Kršinića

Umjetnički paviljon, Zagreb

13.–30. 9. 1968. katalog 28 strana, 19×19 cm

1.    Buđenje, mramor, 150 cm

2.    Dijana, bronca, 137 cm

3.    Plesačica, bronca, 165 cm

4.    Majčina igra, bronca, 120 cm

5.    Ribari, bronca, 160 cm

6.    Prvi koraci, bronca, 165 cm

7.    Njegovateljica ruža III, bronca, 180 cm

8.    Sputana III, mramor, 75 cm

9.    Meditacija, mramor, 62 cm

10.Pozdrav, sadra, 163 cm

11.Buđenje, mramor, 56 cm

12.Kupačica, mramor, 74 cm

13.Kupačica, mramor, 26 cm

14.Zabrinutost, mramor, 45 cm

15.Pozdrav, glava, mramor, 30 cm

16.Meditacija, mramor, 24 cm

17.Unutarnji razgovor I, mramor, 49 cm

18.Unutarnji razgovor II, mramor, 42 cm

19.Dozivanje, mramor, 51 cm

20.Sputana II, mramor, 37 cm

21.Sputana I, mramor, 36 cm

22.Majka doji dijete, mramor, 40 cm

23.Majka kupa dijete, mramor, 31 cm

24.Meditacija, mramor, 28 cm

25.Djevojka s knjigom, mramor, 68 cm

26.Meditacija, mramor, 20 cm

27.Na suncu, mramor, 33 cm

28.Pleti me, pleti, majčice.., mramor, 40 cm

29.Kupačica, mramor, 35 cm

30.Muški torzo, mramor, 37 cm

31.Ženski torzo, mramor, 36 cm

32.Djevojčica, mramor, 41 cm

33.Seljanka, terracotta, 54 cm

34.Na straži, bronca, 65 cm

35.Njegovateljica ruža II, bronca, 45 cm

36.Prvi koraci, bronca, 37 cm

37.Kipar, bronca, 40 cm

38.Odanost, bronca, 46 cm

39.Majčina igra II, bronca, 50 cm

40.Izgnana, bronca, 48 cm

41.Ribari, bronca, 40 cm

42.Glava ribara, terracotta, 26 cm

43.Omladinka, bronca, 43 cm

44.Moja žena, bronca, 58 cm

45.Moj otac, terracotta, 25 cm

46.Moja mati, terracotta, 25 cm

47.Omladinka, terracotta, 25 cm

48.Nikola Tesla, bronca, 28 cm

49.Ribari, reljef, bronca, 110×126 cm

50.Kupačica I, reljef; bronca, 39×29 cm

51.Kupačica II, reljef; bronca, 39×29 cm

52.Prešanje, reljef; bronca, 23×19 cm

53.Nikola Tesla, skica, sadra, 80 cm

54.Buvina, bronca, 31 cm

55.Njegovateljica ruža I, bronca, 33 cm

56.Pjesma suncu, mramor, 73 cm

57.Ante Starčević, bronca, 61 cm

 

117.

Frane Kršinić

Galerija doma jna, Beograd

26. 11.–8. 12. 1968.

1.    Glava ribara, bronca

2.    Prešanje, bronca

3.    Seljanka, terracotta

4.    Pletilja, mramor

5.    Ženski torzo, mramor

6.    Muški torzo, mramor

7.    Ribari, bronca

8.    Djevojče, mramor

9.    Njegovateljica ruža, bronca

10.Sputana, mramor

11.Pleti me, pleti majčice, mramor

12.Nikola Tesla, bronca

13.Prvi koraci, bronca

14.Majčina igra, bronca

15.Kupačica, mramor

 

118.

Nagrađeni umjetnici Hrvatske

Moderna galerija, Zagreb

22. 11.–30. 12. 1968.

Torzo, kamen

 

119.

Umetnici XX veka akademici

Galerija SANU, Beograd

10.–11. 1968. katalog

1.    Odmor, bronca

2.    Dijana, bronca

 

120.

Arte figurativa Zagabrie di oggi

Bologna

3. 1969.

 

121.

Park skulpture Frano Kršinić

Karlovac

6. 1969.

 

122.

Suvremena medalja u Hrvatskoj

MUO, Zagreb

1969.

 

123.

IX. annale Poreč

Poreč

7.–8. 1969. katalog

1.    Majčina igra, bronca

2.    Majka kupa dijete, bronca

3.    Ribari, bronca

 

124.

X. annale Poreč

Poreč

7.–9. 1970. katalog

1.    Kipar, bronca

2.    Odagnana, bronca

3.    Pozdrav, bronca

 

125.

Izložba SLUJa

Zagreb

10.–11. 1970.

 

126.

NOB u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije

Umetnostna galerija, Maribor

2.–3. 1971.

 

127.

L' art en Yougoslavie de la prehistoire a nos jours

Grand Palais, Pariz

3.–5. 1971.

Plesačica, bronca

 

128.

NOB u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije

Vukovar

4. 1971.

 

129.

6. Zagrebački salon – retrospektiva Zemlja

Umjetnički paviljon, Zagreb

8. 5.–8. 6. 1971.

 

130.

Izložba Frana Kršinića

Umjetnička galerija, Dubrovnik

16.7.–30.9. 1971. katalog 24 stranice, 21×24 cm

1.    Buđenje, mramor

2.    Pleti me, pleti majčice

3.    Kod kupanja, mramor

4.    Nutarnji razgovor, mramor

5.    Dozivanje, mramor

6.    Sputana, mramor

7.    Majčina igra, mramor

8.    Kupanje djeteta, mramor

9.    Kod čitanja, mramor

10.Meditacija, mramor

11.Kod kupanja, mramor

12.Djevojčica, mramor

13.Nutarnji razgovor, mramor

14.Buđenje, mramor

15.Sunčanje, mramor

16.Majčina igra, mramor

17.Plesačica, bronca

18.Dijana, bronca

19.Njegovateljica ruža, bronca

20.Prvi koraci, bronca

21.Pozdrav, bronca

22.Meditacija

23.Ribari, bronca

24.Portret A. Starčevića, bronca (nije izložen) ???

25.Glava ribara, bronca

26.Kipar, bronca

27.Odanost, bronca

28.Ribari, bronca

29.Njegovateljica ruža, bronca

30.Prvi koraci, bronca

31.Andrija Buvina, bronca

32.Majka kupa dijete, bronca

33.Djevojčica vadi trn, bronca

34.Majčina igra, bronca

35.Izagnana, bronca

36.Kupačica I, reljef; bronca

37.Kupačica II, reljef; bronca

38.Prešanje, reljef; bronca

39.Ribari, reljef; bronca

40.Moj otac, terracotta

41.Omladinka, terracotta

42.Sputana, terracotta

43.Ženski torzo, terracotta

44.Majčina igra, bronca

45.Kupanje, bronca

46.Sputana, bronca

47.Majčina igra, bronca

48.Meditacija

 

131.

NOB u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije

Čačak

5.–6. 1971.

 

132.

Umjetnici autocesti Zagreb–Split

Split

7.–8. 1971.

 

133.

NOB u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije

Split

9. 1972.

 

134.

Atelier Lozica Zagreb

Dubrovniku

4. 1973.

 

135.

Umjetnici Hrvatske za obnovu Huma

Studio galerije Forum, Zagreb

11. 1973. katalog

 

136.

Hrvatski likovni umjetnici 1945-1955. Tendenciozni realizam

Umjetnički paviljon, Zagreb

5.–6. 1974. katalog

Omladinka, bronca

 

137.

Umjetnici stvaraju u slobodnom gradu

Gliptoteka Jazu, Zagreb

22. 5.–1. 8. 1975. katalog

1.    Portret kipara Lozice, sadra

2.    Ranjenik, skica; sadra

3.    Ranjeni borac, sadra

4.    Statua Tita za Titovo Užice, sadra

 

138.

Jugoslavenska skulptura 1870.–1950.

MSU, Beograd

5.–8. 1975.

 

139.

Umjetnički spomenici u čast NOB

Galerije grada, Zagreb

10. 1976.

 

140.

20 Godina hrvatskog kiparstva

Galerija Karas, Zagreb

5. 7.–15. 11. 1977. katalog

1.    Meditacija, mramor

2.    Kupačica, mramor

3.    Buđenje, mramor

 

141.

Tito u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije

Galerija jugoslavenskog portreta, Tuzla

10. 1977.

 

142.

Moderne Kunst in Kroatien

Rathaus, Mainz

5.–6. 1977.

Moderna umjetnost u Hrvatskoj

Katalog: Moderne kunst in Kroatien, 1977.

Meditacija, mramor

 

143.

Izložba skulptura Frana Kršinića

Gradski muzej, Korčula

14.–20. 9. 1977. katalog

1.    Kupačica, mramor

2.    Meditacija, mramor

3.    Djevojčica, mramor

4.    Andrija Buvina, bronca

5.    Ivan Meštrović, bronca

6.    Ribari I, bronca

7.    Ribari II, bronca

8.    Glava ribara, bronca

9.    Žena s mijehom, bronca

10.Seljakinja, bronca

11.Njegovateljica ruža, bronca

12.Glava njegovateljice ruža, bronca

13.Majka kupa dijete, bronca

14.Prvi koraci, bronca

15.Majčina igra, bronca

16.Zabrinutost, bronca

17.Pleti me pleti majčice, bronca

 

144.

Grupa hrvatskih umjetnika 1936-1939.

Umjetnički paviljon, Zagreb

12. 1977.–1. 1978. katalog

1.    Njegovateljica ruža, bronca

2.    Na kupanju, mramor

3.    Ženski akt, bronca

 

145.

NOB u djelima likovnih umjetnika Jugoslavije

Dom JNA, Beograd

6.–7. 1978.

 

146.

Lik žene u suvremenom hrvatskom kiparstvu

Zagreb

3. 1979.

 

147.

Suvremeni korčulanski umjetnici

Korčula

5.–6. 1979.

 

148.

50 Godina Zemlje

Galerija Ulrich, Zagreb

12. 1979. katalog

Djevojče, kamen ?

 

149.

Akvizicije 1975.–1979.

Muzej savremene umetnosti, Beograd

4.–6. 1980.

 

150.

VI biennale skulpture, NOB kao inspiracija likovnih umjetnika

Vučedol

9. 1980.

 

151.

Meštrović – Kršinić – Augustinčić

Kiev

9. 1980.

 

152.

Kiparsko stvaralaštvo Proljetnog salona i Lade

Zagreb

10.–12. 1980.

 

153.

Memorijal Ive Kerdića

Strossmayerova galerija, Zagreb, Osijek

14. 1.–19. 3. 1981. katalog

Sokolski slet 1874-1934., dvostrana medalja, kovana bronca

 

Nakon smrti 1.1.1982.

 

154.

Revolucionarna misao u skulpturi

Zagreb

4.–5. 1982.

 

155.

Tito u djelima likovnih umjetnika

Galerija doma JNA, Beograd

5. 1982.

 

156.

Likovna zbirka J. B. Tita

Muzej 25. maj, Beograd

5. 1982.

 

157.

I triennale hrvatskog kiparstva –konfrontacije

Gliptoteka JAZU, Zagreb

8.–10. 1982.

 

158.

Slikarstvo i kiparstvo u Hrvatskoj od 1850. do danas

Umjetnička galerija Dubrovnik

8. 7.–28. 8. 1983.

 

159.

Iz Vjesnikovog likovnog fundusa

Muzejski prostor, Zagreb

6.–7. 1985.

 

160.

Autoportret u hrvatskom kiparstvu od moderne do danas

Zagreb

11.–12. 1985.

 

161.

Slikari i kipari članovi razreda za likovne umjetnosti jazu

Strossmayerova galerija Jazu, Zagreb

3.–4. 1986. katalog

1.    Majčina igra, bronca

2.    Ženski akt, bronca

 

162.

U susret MSU

Muzejski prostor, Zagreb

8.–9. 1986.

 

163.

Emanuel Vidović u djelima drugih umjetnika

Muzejski prostor, Zagreb

20. 2.–4. 3. 1987. katalog

Skica za spomenik Emanuelu Vidoviću, bronca

 

164.

Postojanost figurativnog 1950.–1987.

Umjetnički paviljon, Zagreb

9. 1987. katalog

1.    Meditacija, mramor

2.    Prvi koraci, bronca

3.    Pozdrav, bronca

 

165.

Izložba skulptura Frano Kršinić

Centar za kulturu, Vela Luka

7. 1988.

 

166.

Zbirka Bauer

MGC, Zagreb

2.–4. 1989.

Kod kupanja, mramor

 

167.

Umjetnine iz donacije dr. V. Perčića

MGC, Zagreb

5.–7. 1989.

 

168.

Tisuću godina hrvatske skulpture

MGC, Zagreb

3.–4. 1991.

1.    Sputana, mramor

2.    Čitačica, mramor

3.    Pjesma suncu, mramor

 

169.

Tisuću godina hrvatske skulpture

Umjetnička galerija Dubrovnik

7.–8. 1991.

 

170.

Hrvatska moderna

Moderna galerija, Rijeka

15. 6.–15. 9. 1992. katalog

Njegovateljica ruža, bronca

 

171.

Zbirka umjetnina mostarske biskupije

MGC, Zagreb

6.–8. 1992.

 

172.

Iz privatnih zbirki

Muzej Ante i Wiltrud Topić Mimara, Zagreb

1992.

1.    Žena sa vrčem, bronca

2.    Djevojčica, mramor (falsifikat)

 

173.

125 vrhunskih djela hrvatskih umjetnika

Dom HDLU, Zagreb

2.–4. 1996.

 

174.

Izložba prigodom 100 godišnjice rođenja

Zadružni dom, Lumbarda

9.–25. 8 1997. katalog

1.    Diana, bronca, 142 cm

2.    Majčina briga (1943), bronca, 76,5 cm

3.    Pleti me, pleti majčice (1952), mramor, 39 cm

4.    Čitačica (oko 1950), mramor, 64 cm

5.    Pjesma suncu (1961), mramor, 69 cm

6.    Sputana (1951), mramor, 34 cm

7.    Kipar (1945), bronca, 39 cm

8.    Žena koja vadi trn (1942), 38 cm

9.    Majčina igra (oko 1940), 41 cm

10.Meditacija (oko 1960), 24 cm

11.Ribar (1946), 27 cm

12.Ribar (1946), 37 cm

13.Žena s mjehom (1954), 42 cm

14.Seljanka (1939), 51 cm

15.Majka kupa dijete (1936), 32 cm

16.Kupačice (1960), 40 cm

17.Andrija Buvina (1948), 32 cm

18.Glava njegovateljice ruža (1953), 33 cm

 

175.

Akademija likovnih umjetnosti 1907.–1997.

Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb

5. 12. 1997.–25. 1. 1998. katalog

1.    Buđenje, mramor

2.    Prvi koraci, bronca

3.    Sputana, mramor

 

176.

60. obljetnica galerije

Galerija starih i novih majstora, Varaždin

12. 1999. 1. 2000.

 

177.

O Bukovca do Knifera–iz kolekcije Umjetničke galerije Dubrovnik

Umjetnička galerija Dubrovnik

7.–8. 2001.

1.    Zabrinutost, bronca

2.    Meštrović, bronca

 

178.

Antologijska djela galerije umjetnina

Galerija umjetnina, Split

12. 2001.

 

179.

Novi postav iz fundusa Galerije

Umjetnička galerija Dubrovnik

5. 4.–15. 6. 2002.

 

180.

Izložba remek djela nestora –profesora ALU u Zagrebu

Atrij Muzeja Mimara, Zagreb

5. 2003.

 

181.

Kupačice

Muzej istorije Jugoslavije, Beograd

7.–9. 2003.

 

182.

Skulptura iz zbirke UGD

Umjetnička galerija, Dubrovnik

23. 12. 2003.–2. 2004.

 

183.

Novi postav iz fundusa

Umjetnička galerija, Dubrovnik

16. 4.–9. 5. 2004.

 

184.

Postav iz fundusa Umjetničke galerije Dubrovnik

Umjetnička galerija, Dubrovnik

23. 10.–21. 11. 2004.

 

185.

Gradski muzej Vukovar, baština–simbol opstojnosti

Gradski muzej, Varaždin

8. 9.–18. 9. 2005.

 

186.

Iz izbor iz fundusa UGD–hrvatska umjetnost 19.–21. st.

Umjetnička galerija, Dubrovnik

12. 5.–18. 6. 2006.

 

187.

Stalni postav, hrvatski majstori 20. stoljeća

Galerija starih i novih majstora, Varaždin

13. 10. 2006.–

 

188.

Proljetni salon 1916.–1928.

Umjetnički paviljon, Zagreb

4.–5. 2007. katalog

1.    Češljanje, gips

 

189.

Iz fundusa Galerije–hrvatska umjetnost od kraja 19. do 21. stoljeća

Umjetnička galerija, Dubrovnik

21. 7.–9. 2007.

 

190.

100 vrhunskih djela hrvatske umjetnosti iz zbirki Narodnog muzeja u Beogradu

Umjetnički paviljon, Zagreb

12. 2007.–1. 2008. katalog

1.    Meditacija, mramor

2.    Buđenje, kamen

 

191.

Iz fundusa Galerije–hrvatska umjetnost od kraja 19. do početka 21. stoljeća

Umjetnička galerija, Dubrovnik

31. 5.–30. 6. 2008.

 

192.

Iz fundusa umjetničke galerije Dubrovnik

Umjetnička galerija, Dubrovnik

18. 12. 2009.–28. 2. 2010.

1.    Zabrinutost, bronca

2.    Meštrović, bronca