Bibliografija Frana Kršinića

 

4.                          Božo Lovrić, Frano Kršinić, Riječ, Zagreb, 13. april 1921, god. III, br. 83, str. 2.

5.                          -,Izložba Frana Kršinića. Jutarnji list, (Zagreb), 10.1921, 3338

6.                          I(ljko) Gorenčević, Preodređenje doživljavanja likovne umjetnosti, Savremenik, Zagreb, 1921, god. XVI, br. 3, str. 171-182. S-s.,

7.                          Skulpturenausstellung Kršinić, Agramer Tagblatt, Zagreb, 1921, god. XXXVI, br. 128, str. 3.

8.                          -, Predodređivanje doživljavanja likovne umjetnosti. Vidici svekolikih usponaka našega modernog vajarstva. Savremenik  (Zagreb), 16/1921, 3, 171-182. (O J. Turkalju, M. Studinu, F. Kršiniću, I. Napotniku, T. i F. Kralju i P. Palaviciniju)

9.                          Izložba Kršinića. Hipnos, I, 21, Beograd, 1921.

10.                  Branko Popović, Peta jugoslovenska umetnička izložba u Beogradu, Srpski književni glasnik, Beograd, 16. avgust 1922, knj. VI, br. 8, str. 617-623.

11.                  -, Izložba Kršinića, Hipnos, Beograd, 1922, br. 1, str. 21.

12.                  , Izložba F. Kršinića, Tribuna, Beograd, 1922, god. XI, br. 53, str. 3.

13.                  M(ilan) Kašanin, Izložba beogradskih slikara i vajara, Srpski književni glasnik, Beograd, 16. februar 1924, knj. XI, br. 4, str. 206-309.

14.                  R(adoje) Marković, Izložba Cvijete Zuzorić, Raskrsnica, Beograd, mart 1924, god. II, 12, str. 49-53.

15.                  I(vo) Delalle, Nezavisna grupa, Novo doba, Split, 4, 5. oktobar 1924.

16.                  -,Posljednja izložba Proljetnog salona. Književna republika, 2/1924-25, II/4, 183-184. (o djelima S. Šumanovića, V. Becića i F. Kršinića na izložbi u Novom Sadu 1924-25)

17.                  S., Izložba Nezavisne grupe, Salon Galić, Pobeda, Split, 11. oktobar 1924, god. IV, br. 40 str. 2-3.

18.                  Gustav Krklec, Velika umetnička izložba u Beogradu, Misao, Beograd, 1924, knj. XIV, sv. 4, str. 310-312.

19.                  -, Grupa nezavisnih u Splitu, Hrvatska riječ, Split, 1924, god. I, br. 135.

20.                  (Miljenko Bukarica), Umjetnici našeg vremena, Hrvatska riječ, Split, 1924, god. I, br. 139.

21.                  Bogdan Radica, Naše likovne vrijednosti, Hrvatska riječ, Split, 1924, god. I, br. 139.

22.                  Rastko Petrović, Izložba Cvijete Zuzorić, Vreme, Beograd, 1924, br. 775, str. 6.

23.                  Velibor Jonić, Izložba beogradskih umetnika, Politika, Beograd, 1924, god. XX, br. 5676, str. 3.

24.                  Jerolim Miše, Iz naših ateliera. Fran Kršinić, Obzor, Zagreb, 14. mart 1925, god. LXVI, br. 72, str. 2 ili 5 ?.

25.                  -, Kiparstvo, Umjetnost na Jadranskoj izložbi, Novo doba, Split, 23. avgust 1925.

26.                  Mato Vučetić, Exposition des arts decoratifs modernes, Paris 1925. Jugoslavija pred forumom naroda, Obzor, Zagreb, 28. avgust 1925, god. LXVI, br. 229, str. 2-3 (Prikaz djela F. Kršinića, Lj. Babića i I. Meštrovića na izložbi u Parizu 1925.).

27.                  G(rga) N(ovak), Dalmatinski umjetnici na Jadranskoj izložbi u Splitu, Jugoslavenska njiva, Zagreb, 1. novembar 1925, god. IX, knj. II. br. 9, str. 292-293.

28.                  Jerolim Miše, Poslednja izložba Proljetnog salona, Književna republika, Zagreb, 1924-1925, god. II, knj. II, br. 4, str. 183-184.

29.                  -, Slikarska izložba u Starom Bečeju, Novo Vreme, Stari Bečej, 7/1925, br.17, str.2

30.                  -, Fran Kršinić, Večer, Zagreb, 1925, god. VI, br. 1397, str. 4.

31.                  -,Fran Kršinić. Obzor, (Zagreb), 66/1925, 72,5.

32.                  Kazimir Krenedić, U atelierima umjetničke akademije, Novosti, Zagreb, 1926, god. XX, br. 93, str. 13-14; br. 107, str. 7.

33.                  Ivo Delalle, Moderna umjetnost na Jadranu, Almanah Jadranske straže, Beograd, 1926, str. 567-571.

34.                  Dr. F.D., Theater Kunst und Literatur, Ausstellung des Djelo, Morgenblatt, Zagreb, 15. maj 1927.

35.                  Antun Jiroušek, Izložba Djela, društva za promicanje umjetničkog obrta, Obzor, Zagreb, 1927, god. XLVIII, br. 131, str. 2-3; br. 133, str. 2-3; br. 135, str. 2-3.

36.                  Dr. K-ić (Kazimir Krenedić), Najnoviji radovi kipara Frana Kršinića, Novosti, Zagreb, 1927, god. XXI, br. 307, str. 7.

37.                  -,U atelieru kipara Frana Kršinića. Jutarnji list, Zagreb, 17/1928, 5786, 13.

38.                  V. Cvetišić, Kipar Frano Kršinić. Svijet, (Zagreb), 3/1928, V/15, 318-319. 1928.

39.                   Najnoviji radovi kipara Frana Kršinića. Novosti, Zagreb, 18/1929.

40.                  E.F.: Izložba Frana Kršinića. Jutarnji list, Zagreb, 18/1929.

41.                  Dr. G. Ausstellung Frano Kršinić. Morgenblat, Zagreb, 44/1929, 105, 6.

42.                  -, Izložba kipara Kršinića u Zagrebu, Novo doba, Split, 19. april 1929, god. XI, br. 104, str. 6.

43.                  V(jekoslav) C(vetišić), Iz likovne umjetnosti. Izložba kiparskih radova Franje Kršinića, Jutarnji list, Zagreb, 18. april 1929, br. 6179, str. 12.

44.                  -, Izložba Frana Kršinića u Salonu Ulrich u Zagrebu, Svijet, Ilustrovani tjednik, Zagreb, 27. april 1929, god. III, knj. 7, br. 18, str. 438-439.

45.                  -,Frano Kršinić. Hrvatska prosvjeta, (Zagreb), 16/1929, 6,144.

46.                  , Izložba Frana Kršinića, Jutarnji list, Zagreb, 28. april 1929, god. XVIII, br. 6189, str. 8.

47.                  -,Izložba Frana Kršinića, Novosti, (Zagreb), 23/1929, 112,7

48.                  Ivo Š(repe)L, Iz umjetničkog svijeta. Osvrt na izložbu Frana Kršinića, Obzor, Zagreb, 9. maj 1929, god. LXX, br. 124, str. 2-3

49.                  -, Izložba Ivana (Frana) Kršinića. Književnost, (Zagreb), 2/1-29, 9, 348-349.

50.                  -, Kršinićeva izložba u Zagrebu, Novo doba, Split, 15. maj 1929, god. XI, br. 124, str.6

51.                  Ante Padovan, Franjo Kršinić, Hrvatska prosvjeta, Zagreb, 25. jun 1929, br. 6, str. 144.

52.                  Rome (Jerolim Miše), Izložba Frana Kršinića, Književnik, Zagreb, septembar 1929, god. II, br. 9, str. 348-349.

53.                  -nobo-, Izložba grupe Zemlja, Savremenik, Zagreb, septembar-oktobar, 1929, god. XXII, br. 9-10, str. 393-395.

54.                  Rude Ivanković, Izložba Zemlje, Nova literatura, Beograd, novembar 1929, br. 12, str. 359-360.

55.                  LJ(ubo) B(abić), Izložba grupe Zemlja, Obzor, Zagreb, 13. novembar 1929, god. LXX, br. 305, str. 2-3.

56.                  Lj. Marković, Izložba Zemlje, Hrvatska prosvjeta, Zagreb, decembar 1929, br. 12, str. 245.

57.                  Dr Slavko Batušić, Izložba Udruženja umjetnika Zemlja, Hrvatska revija, Zagreb, 1929, god. II, br. 12, str. 721-723.

58.                  -,Izložba Frana Kršinića. Svijet, Zagreb, 4/1929, VII/18, 27.4.1929. 438-439.

59.                  D(ragan) B(ublić), Izložba kipara g Frana Kršinića, Slobodni glas, Zagreb, 1929, god. I, br. 72, str. 3.

60.                  Rome: Izložba J. (Frana) Kršinića. Književnik, 9/1929.

61.                  Ante Padovan, Frano Kršinić – povodom izložbe u salonu Ulrich, Narodna politika, Zagreb, 1929, god. XII, br. 109, str. 5.

62.                  (Kazimir Krenedić), Izložba Frane Kršinića, Novosti, Zagreb, 1929, god. XXIII, ber. 112, str. 7.

63.                  Stefan Hakman, Druga proletnja izložba, Misao, Beograd, 1930, knj. XXXIII, sv. 1-4, str. 148.

64.                  Radovi naših kipara u Narodnoj Skupštini značajni su moment u razvitku jugoslavenske skulpture, Novosti, (Zagreb), 33/1930, 91, 11. (Pravda i Prosvjeta, radovi F. Kršinića i v. Radauša)

65.                  -, Frano Kršinić, Savremenik, Zagreb, 21. februar 1931, god. XXIV, br. 8, str 4.

66.                  Mato Hanžeković, Umjetnost kipara Frane Kršinića, Zora, Zagreb, 1931. god. II, br. 32, str. 5.

67.                  Đuro Tiljak, Mali horizonti, Književnik, Zagreb, april 1932, god. V, br. 4, str. 152-153.

68.                  -, Umjetnost u Zagrebu. Vreme, (Beograd), 12/1932, 3686, 2.

69.                  -, Četvrti proletnji salon, Pravda, Beograd, 12. maj 1932.

70.                  (Rastko Petrović), Proletnja izložba u Umjetničkom paviljonu, Politika, Beograd, 18. maj 1932.

71.                  Nenad Jovanović, Iz naše savremene likovne umjetnosti. IV proljetna izložba Cvijeta Zuzorić u Beogradu, Novosti, Zagreb, 18. maj 1932, br. 135, str. 9.

72.                  Sava Popović, Naša savremena umetnost, Narodna odbrana, Beograd, 12. jun 1932, god. VII, br. 24, str. 385.

73.                  Mirko Kujačić, IV proletnja izložba jugoslovenskih umetnika u Beogradu, Razvršje, Nikšić, jul-avgust 1932, br. 3, str. 97-98.

74.                  -, Izložba Frana Kršinića u Salonu Ulrich, Narodne novine, Zagreb, 12. oktobar 1932, god. XCVIII, br. 236, str. 3.

75.                  -, S izložbe Frana Kršinića, Svijet, Zagreb, 15. oktobar 1932, god. VII, knj. XIV, br. 15, str. 354.

76.                  -,U dane preporodnih proslava zahvalnosti utemeljiteljima zagrebačkog kazališta. Akcija postavljanja poprsja Dmitrija Demetra i Josipa Freudenreicha - radovi kipara F. Kršinića. Jutarnji list, Zagreb, 23.XII.1932.

77.                  Dr. J(osip) Draganić, Izložba kipara Kršinića. Od eklekticizma k ličnoj sintezi, Novosti, Zagreb, 27. oktobar 1932, god. XXVI, br. 297, str. 10.

78.                  Rude Ivanković, Zagrebačke izložbe, Studentske novine, Zagreb, 31. oktobar 1932, god. II, br. 32, str. 2-3.

79.                  Zagrebačke izložbe. Studentske novine, (Zagreb), 2/1932, 33, 2. (Osvrt na izložbe F. Kršinića i T. Krizmana).

80.                  Desimir Blagojević, Oblikova izložba, Pravda, Beograd, 9. novembar 1932, str. 8.

81.                  H-ć (Ivo Hergešić), Likovna hronika. Prve izložbe ove sezone. Gecan. Klub likovnih umjetnica. Kršinić i Tomislav Krizman, Obzor, Zagreb, 10. novembar 1932, god. LXXIII, br. 255, str. 2-3.

82.                  -, Dalmatinski kipari u Beogradu, Novo doba, Split, 11. novembar 1932, god. XV, br. 263, str. 4.

83.                  (Rastko Petrović), Sedma izložba Oblika, Politika, Beograd, 16. novembar 1932.

84.                  Todor Manojlivić, Izložba Oblika, Srpski književni glasnik, Beograd, 16. novembar 1932, god. XXXVII, br. 6, str. 464-467.

85.                  Ivo Franić, Osvrt na umjetničke izložbe u g. 1932, Narodne novine, Zagreb, 31. decembar 1932, god. XCVIII, br. 299, str. 5.

86.                  Ante Padovan, Pregled izložaba likovne umjetnosti, Hrvatska prosvjeta, Zagreb, 1932, god. XIX, br. 10, str. 229-230. ( Izložba Gecana, Kršinića, Krizmana)

87.                  Iv.H. (Ivo Hergešić), Izložba Frana Kršinića, Hrvatska revija, Zagreb, 1932, god. V, br. 11, str. 713-714.

88.                  Ante Padovan, Umjetnost Franje Kršinića, Obitelj, Zagreb, 1932, god. IV, br. 48, str. 771-779.

89.                  Dr M(ato) H(anžeković), Izložba Frana Kršinića, Ilustrovani tjednik Danica, Zagreb, 1932, god. II, 56, str. 6.

90.                  Ante Padovan, Frano Kršinić, Izložba u Salonu Ullricha, Hrvatska straža, Zagreb, 1932, god. IV, br. 240, str. 4.

91.                  J(osip) B(obek), Ausstellung Franjo Kršinić, Morganbaltt, Zagreb, 23. 10. 1932, god. XLVII, br. 290, str. 5-6.

92.                  ep, Poezija mramora i bronce. Uoči izložbe Frana Kršinića, koja se večeras otvara u Salonu Ullrich, Jutarnji list, Zagreb, 16.10.1932, god. XXI, br. 7440, str. 7.

93.                  Gabrijel (Mati Hanžeković) Oci hrvatskog kazališta Demeter i Freudenreich. Otkriće spomen-poprsja 19.III.1933, Danica, Zagreb, 1933, god. III, br. 77, str. 1.

94.                  Fran Kršinić. Uz izložbu zagrebačkih umjetnika. Narodne novine, (Zagreb), 100/1934, 126,3.

95.                  Mih. S. Petrov, Šesta prolećna izložba Jugoslavanskih slikara i vajara, novine, 22.5.1934.

96.                  Ivo Franić, Fran Kršinić, Narodne novine, Zagreb, 4 jun 1934, god. C, br. 126, str. 3.

97.                  Todor Manojlivić, VI prolećna izložba, Srpski književni glasnik, Beograd, 16. jun 1934, god. XLVII, br. 4, str. 321-328.

98.                  . Likovna hronika. Izložbe zagrebačkih umjetnika 1934, Obzor, Zagreb, 21. jun 1934, br. 139, str. 1-2.

99.                  Vladimir Habunek, Izložba zagrebačkih umjetnika, Književnik, Zagreb, jun 1934, god. VII, br. 6, str. 285-287.

100.          , I izložba zagrebačkih umjetnika, 15 dana, Zagreb, 1934, br. 10-11, str. 170-171.

101.          (Josip Draganić), Frane Kršinić, Mladost, Zagreb, 1934-1935, god. XIII, br. 7, str. 157-160. ( J.D.V.)

102.          Luka Perinić, Fran Kršinić, Omladina, Zagreb, 1934-1935, god. XVIII, br. 9, str. 346-347.

103.          -, Spomenik kralju Aleksandru u Sušaku izradit će kipari gg. Kršinić i Augustinčić, NOVOSTI, Zagreb, 3. april 1935, god. XXIX, br. 93, str. 10.

104.          Ž.H.Ć. (Žarko Harambašić) Zagreb je prvi naš grad koji podiže Buliću spomenik. Marljivi rad i  nastojanje Hrvatske žene bit će u nedjelju okrunjen najljepšim uspjehom. Kako i zašto je došlo do gradnje spomenika hrvatskom učenjaku don Frani Buliću - umjetničko djelo Frane Kršinića. Jutarnji list, (Zagreb), 24/1935, 8489, 6.

105.          Rade Drainac, Sedma prolećna izložba, Pravda, Beograd, 26. maj 1935.

106.          (Rastko Petrović), Sedma prolećna izložba, Politika, Beograd, maj 1935.

107.          Todor Manojlović, VII Proletnja izložba, Beogradske opštinske novine, Beograd, maj 1935, br. 5, str. 349-352.

108.          Branko Popović, VII prolećna izložba u Umetničkom paviljonu u Beogradu, Srpski književni glasnik, Beograd, 16. jun 1935, knj. XLV, br. 4, str. 314-321.

109.          mć., Prikazi o umjetnosti. Uz knjigu dra Josipa Draganića, O šestorici naših likovnih umjetnika, Narodne novine, Zagreb, 1935. god. CI, br. 225, str. 4.

110.          Dr. Josip Draganić, Prikazi o umjetnosti, Zagreb, 1935. str. 23-36

111.          -,Spomenik Don Frani Buliću u Zagrebu. Svijet, (Zagreb), 14.IX.1935.

112.          Branko Popović, Osma prolećna izložba u Umetničkom paviljonu, Srpski književni glasnik, Beograd, 1. jul 1936, knj. XLVIII, br. 5, str. 385-391.

113.          Mara Harisijadis, Izložba Lade. Osma prolećna izložba, Život i rad, Beograd, jul 1936, god. IX, knj. XXIV, sv. 153, str. 46-48.

114.          O šestorici likovnih umjetnika. Novo doba, (Split), 19/1936, 52, 3. (Č.Š.)

115.          , Kod vajara Kršinića, Novo doba, Split, 14. novembar 1936, god. XIX, br. 268, str. 9.

116.          Vladimir Kušan, III izložba Zagrebačkih umjetnika, Hrvatska revija, Zagreb, 1936, god. IX, br. 7, str. 382-385.

117.          Ćiro Č(ičin) Š(ain), Dr. Josip Draganić, O šestorici likovnih umjetnika, Novo doba, Split, 1936, god. XIX, br. 52, str. 3.

118.          Veliki uspjeh zagrebačkih umjetnika. Prof. Fran Kršinić i kipar Vanja Radauš izrađivat će statue Prosvjete i Pravde te kralja Tomislava za Novu zgradu Narodne skupštine, Novosti, Zagreb, 1936, god. XXX, br. 311, str. 23.

119.          Uz knjigu Prikazi o umjetnosti dr. Josipa Draganića. Danica, Zagreb, 1936, 13, 4.

120.          -, Kršinićev spomenik Eugena Kumičića dovršava se u Zagrebu, Novo doba, Split, 1. april 1937, god. XX, br. 75, str. 4.

121.          -, Nagrade Kršinića i Palavičinija za izradbu figure Karađorđe, Novo doba, Split, 8. jul 1937, god. XX, br. 156, str. 4.

122.          -, Novo djelo Kršinića i Turkalja. Spomenik za grobnicu ratnika u Mirogoju, Novo doba, Split, 5. novembar 1937, god. XX, br. 257, str. 4.

123.          A(ngelo) G(jurski), Fran Kršinić. Prigodom 40. godišnjice života 24.VII.1937, Danica, Zagreb, 1937, br. 31, str. 8.

124.          -, Svečano otkriće spomenika hrvatskom književniku i rodoljubu Eugenu Kumičiću, Jutarnji list, Zagreb, 1937, god. XXVI, br. 9242, str. 4.

125.          A.G. Fran Kršinić. Prigodom 40 godišnjice života (24.VII.1937.), Danica, (Zagreb), 31.VIII.1937,

126.          Đ(orđe) Popović, Deveta prolećna izložba Cvijete Zuzorić, Pravda, Beograd, 1937, god. XXXIII, br. 11706, str. 6; br. 11717, str. 9.

127.          -,Vanja Radauš dobio je I nagradu od 30.000 din., a Franjo Kršinić treću od 10.000 din, na konkursu na novosadski spomenik Kralju Petru i Oslobodiocu. Novosti, (Zagreb), 31/1937, 54, 12.

128.          B.B.T(odorović), Deseta prolećna izložba jugoslovenskih umetnika, XX VEK, Beograd, maj 1938, br. 5, str. 142-144.

129.          Pavle Vasić, Prolećna izložba u Umetničkom paviljonu, Umetnički pregled, Beograd, jun 1938, br. 9, str. 280-284.

130.          -, Nagrada za izradu spomenika kralja Petra u Sarajevu, Obzor, Zagreb, 21. jun 1938, god. LXXVIII, br. 139, str. 3.

131.          -, Nagrada Franja Kršinića u Sarajevu. Prva nagrada za spomenik kralju Petru, Svijet, Zagreb, 3. jul 1938, god. I, br. 1, str. 8.

132.          -, Sarajevski spomenik. Mijenja se nagrađeni projekt kipara Kršinića, Novo doba, Split, 16. jul 1938, god. XXI, br. 165, str. 4.

133.          Sekelj, Kako je kod njih počelo? Kulisa, Zagreb, 1938, br. 3, str. 4.

134.          Dr. Josip Draganić, Deset naših kipara, Novosti, Zagreb, 4. januar 1939.

135.          , Izložba Pola vijeka hrv. umjetnosti, Hrvatski dnevnik, Zagreb, 22. januar 1939, str. 18-19.

136.          (Verena Manč), Pola vijeka hrvatske umjetnosti, 1888-1938, Izložba slika, skulptura i arhitektonskih projekata u Umjetničkom paviljonu, Obzor, Zagreb, 5. februar 1938, br. 28, str. 1-2.

137.          -, Novi Kršinićev spomenik kralju Petru I u Sarajevu, Novo doba, Split, 8. septembar 1939, god. XXII, br. 211, str. 6.

138.          Vladislav Kušan, Pedeset godina hrvatske umjetnosti, Hrvatska revija, Zagreb, 1939, god. XII, br. 4, str. 182-190.

139.          Šćepan Grđić, Spomenik kralja Petra Oslobodioca u Sarajevu, Prosvjeta (kalendar), 1939, str. 44-46.

140.          mk  Kipar Ivan Meštrović preuzima mjesto prvog rektora Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. Postavljanje poznatih hrvatskih umjetnika za profesore Akademije (Ljubo Babić, Vladimir Becić, Tomislav Krizman, Franjo Kršinić i Jozo Kljaković). Novosti, (Zagreb), 34/1940, 196, 13. (mk).

141.          -, Sedam modela za spomenik ocu domovine Starčeviću, Nova Hrvatska, Zagreb, 26. novembar 1941.

142.          -,Nagrada za spomenik Kralja Petra u Sarajevu. Jutarnji list, (Zagreb), 9.II.1941.

143.          Đorđe Oraovac, Skulpture u Narodnoj Skupštini, Umetnički pregled, Beograd, februar 1942, br. 2, str. 55-56

144.          Sulke, Frano Kršinić, Neue Ordnung, Zagreb, 17.1.1942, Nr. 29, str. 11

145.          Izložba uzoraka spomenika ocu domovine. Nova Hrvatska, (Zagreb), 21.I.1942.

146.          (Repel), Izložba modela za spomenik Ocu domovine Dru Anti Starčeviću u Zagrebu i Banjoj Luci, Hrvatski narod, Zagreb, 1942, god. IV, br. 336, str. 7

147.          Vladislav Kušan, Frano Kršinić, Hrvatska revija, Zagreb, 1943, god. XVI, br. 6, str. 332–336

148.          -: Ausstellung kroatische Kunst, fotografije, 2. 1943.

149.          : Razgovor s kiparom F. Kršinićem. Nova Hrvatska, (Zagreb), 17.V.1943.

150.          –, Suvremeno hrvatsko kiparstvo ne povađa se za nekakvim novotarijama. Razgovor s kiparom Franom Kršinićem, Nedjeljne viesti, Zagreb, 1943, god. III, br. 77, str. 4

151.          Rudolf Balaš, Kršinić govori o kamenu a nerado priča, Hrvatski narod, Zagreb, 15. 3. 1943, god. V, br. 834, str. 5

152.          Ljubo Babić, Umjetnost kod Hrvata, Zagreb, 1943. str. 226–229

153.          Jerolim Miše, Pojava Frana Kršinića, Vienac, Zagreb, 1944, god. XXXVI, br. 3, str. 41-46

154.          –, Fran Kršinić i Ljubo Babić preuzimaju vođstva Akademije likovnih umjetnosti, Nova Hrvatska, Zagreb, 1944, god. IV, br. 207, str. 6

155.          Jovan Popović, Vek i po jugoslovenske likovne umetnosti, Borba, Beograd, 20. oktobar 1946, str. 4-5

156.          V.B.M.: Kod vajara Kršinića. Novo doba (Split), 19/1946, 268,9

157.          Perinić: F. Kršinić. Republika, (Zagreb), 11.XII.1946. 896

158.          Josip Ritig, Kod majstora Kršinića, Ilustrirani vjesnik, Zagreb, 5. oktobar 1947, god. IV

159.          Grgo Gamulin, Jesenska izložba u Starom paviljonu, Rrepublika, Zagreb, 1947, br. 1, str. 66-70

160.          -: Pravda, Bratislava, 18. 2. 1948.

161.          Đuro Tiljak, IV izložba ULUH-a, Politika, Beograd, 12. decembar 1948.

162.          Grgo Gamulin, Povodom IV izložbe ULUH-a, Naprijed, Zagreb, 17. decembar 1948, br. 51.

163.          Grgo Gamulin, Zapisi iz 1949, Republika, Zagreb, 1949, br. 10-11, str. 810-841.

164.          –, Ljetopis JAZU 1949, br. 54, str. 184

165.          –, Na izložbi Bienala u Veneciji učestvuje devet jugoslovenskih umetnika, Politika, Beograd, 8. januar 1950.

166.          Grgo Gamulin, O vulgarizaciji diskusije o umjetnosti, Književne novine, Beograd, 20. februar 1950, br. 8.

167.          Oto Bihalji Merin, Misli o sodobnem jugoslavenskom kiparstvu, Vprašanja naših dni, Ljubljana, 30. april 1950, god. VI, br. 18, str. 60-61.

168.          Davor Čulić, Jugoslovenski umetnici prvi put posle rata na Bijenalu, Borba, 23. oktobar 1950.

169.          Duško Kečkemet, Moderna hrvatska plastika, Arhitektura, Zagreb, 1950, br. 3-4. str. 69

170.          M. Narić, Njegovateljica ruža, Vjesnik, Zagreb, 3. 6. 1951., str.4

171.          J. D., Razgovor s kiparom majstorom Franom Kršinićem Uz tridesetgodišnjicu umjetnikova stvaranja, Narodni list, 10. 2. 1952.

172.          –: Razgovor s kiparom - majstorom F. Kršinićem. Narodni list, Zagreb, 10.XII.1952. (Uz 30 godišnjicu umjetnikova rada)

173.          -: Kod dvojice majstora, Vjesnik, Zagreb, 24. 10 1952., str.5

174.          –: Susret s umjetnikom. Nekoliko časaka s Franom Kršinićem. Vjesnik, Zagreb, 22.VII.1952.

175.          -: Le monument aux martyrs, D aujourd hui, Addis Abeba, 28. 1. 1955., str.1, III.god., br.8

176.          Matko Peić, Kip treba da raste, Razgovor sa majstorom kiparom Franom Kršinićem, Narodni list, 6. 11. 1955., str.4

177.          O. Bihalji-Merin: Jugoslovenska skulptura. Beograd 1955, 12-13, 185.

178.          –: U ateljeu Majstora Kršinića. Najnovija djela majstora kipara Frana Kršinića - spomenik koji već godinu dana ne može naći svoje mjesto. Kršinić - o cjenama umjetničkih djela - o stanju našeg kiparstva - o o odgoju mladih kadrova. Borba, 28.VI.1956.

179.          Kršinić Frano: Prigodom otvaranja izložbenih dvorana skulpture XIX. i XX. st. u Gliptoteci. Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti JAZU, III/1955, 37.

180.          Narić: Njegovateljica ruža, Vjesnik, Zagreb, 3.VI.1957.

181.          Matko Peić: Uz 60 godišnjicu rođenja majstora - kipara. Frano Kršinić - estetika plastične jednostavnosti i kiparske jezgrovitosti. Vjesnik, Zagreb, 21.7.1957. str 7

182.          Andro Vid Mihičić, U slijedu Buvine i Radovana Kršinić o šezdesetoj godišnjici rođenja, Umjetnost br 1, 8. 1957., str.6, 7

183.          –: 60 godišnjica života Frana Kršinića. Učenici o učitelju, Globus, Zagreb, 2.VIII.1957.

184.          Lj. Babić: Jedna šezdesetogodišnjica. Bulletin JAZU, 5(1957) 2, str. 134-138.

185.          –, Frano Kršinić, uz 60 godišnjicu rođenja majstora kipara, Čip, 15.7.1957.

186.          Nasko Frndić: Četiri godine sa Sputanom. Borba, Beograd, 18.XI.1957.

187.          Ivanka Bešević, Fran Kršinić, Politika, Beograd, 20. 4. 1958., str.24

188.          -: Kamen in poezija, na slovenskom, 1957.

189.                             Kosta Angeli Radovani: Zaljubljenik ravnoteže. Narodni list, 13, 24.7.1957, str. 4

190.          Budihna: Kamen i poezija - svijet vojara Frana Kršinića. Oslobođenje, Sarajevo, 12.XI.1957.

191.          Depolo: Fran Kršinić, umjetnik i čovjek. Vjesnik, Zagreb, 8.XII.1958.

192.          M. Krstonić, D. Tomljanović, Jedinstven spomenik revolucije, 1961., str.6

193.          Ana Deanović, Nazorova nagrada Zagreb 1961., Čovjek i prostor, Zagreb, 6. 1961., god.9, str.4

194.          Jozo Puljizević, Okamenjeni san, Telegram, Zagreb, 29.9.1961., str.4

195.          Nagrade Vladimir Nazor dodijeljene su Frani Kršiniću (za životno djelo), Antunu Augustinčiću, dr. Milanu Horvatu i Dušanu Vukotiću. Telegram, Zagreb, 22.VI.1962.

196.          Vlasta Švarcmajer, Kršinić familijarno, Globus, Zagreb, 19.8.1962., br.164, str.7-11

197.          Zorica Mutavdžić, Tito o umjetnosti – umjetnici o Titu, Rad, 19.5.1962., br.21, str.11

198.          A. V. Mihičić, Beograd 1962. predgovor katalogu izložbe u domu JNA

199.          -: Ne volim da izmišljam, Nedeljne informantivne novine, Beograd, 18.11.1962., str.9

200.          Kršinićev spomenik E. Vidoviću u Splitu. Slobodna Dalmacija, Split, 19.II.1963.

201.          Danijel Dragojević: Frano Kršinić. Umjetnik nastoji da shvati najčistiji pokret djevojke koja se rađa iz pjene morskih talasa. Oslobođenje, Sarajevo, 20.X.1963.

202.          Skulptura Dozivanje Frane Kršinića koja je dodijeljena najboljem turističkom mjestu u 1964. godini. Vjesnik, Zagreb, 14.X.1964.

203.          Jozo Puljizević: Za duh milostinja za noge milijuni. Revija Jugoslavija pili granu na kojoj sjedimo. Vjesnik u srijedu, Zagreb, 2.IV.1965.

204.          Jozo Puljizević: Zašto akademski kipari Antun Augustinčić i Frane Kršinić ne izlažu na Zagrebačkom salonu. Odluka koja znači protest. Vjesnik u srijedu, Zagreb, 18.V.1966.

205.          Monografija o Frani Kršiniću (u povodu 70. godišnjice majstorova života), Telegram, Zagreb, 1.IX.1967.

206.          Vladimir Maleković: Frano Kršinić. Vjesnik, 28(1967) 30. VII, str. 5.

207.          -, Odlikovan Fran Kršinić. Delo, Ljubljana, 12.XI.1967.

208.          -, Frani Kršiniću uručeno odlikovanje Tita. Vjesnik, Zagreb,

209.          Petar Šegedin, Frano Kršinić (monografija), Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1968.

210.          -, U Umjetničkom paviljonu u Zagrebu veliki interes pobuđuje retrospektivna izložba majstora skulpture Frana Kršinića. Vjesnik, Zagreb, 2.X.1968.

211.          -, Dovršen hram. Retrospektivna izložba Frane Kršinića u Umjetničkom paviljonu uz 70-godišnjicu života kipara. Vjesnik, Zagreb, 17.IX.1968.

212.          -:, Nastavljač naših najsvjetlijih tradicija. Što je zapisano u knjizi utisaka u povodu izložbe Frana Kršinića (u Umjetničkom paviljonu). Večernji list, Zagreb, 22.IX.1968.

213.          -, Tito posjetio izložbu Frana Kršinića (u Umjetničkom paviljonu). Večernji list, Zagreb, 4.IX.1968.

214.          -:, Izložba uz obljetnicu, Telegram, Zagreb, 13.9.1968.,str.5

215.          -, Predsjednik Republike razgledao izložbu Frana Kršinića u Umjetničkom paviljonu. Vjesnik, Zagreb, 14.IX.1968.

216.          -,U povodu 70.godišnjice života i 50.godišnjice rada. Kršinićeva retrospektiva (D. Erceg). Vjesnik, Zagreb, 14.IX.1968.

217.          E. Cvetkova, Jubilej čovjeka – jubilej skulpture, Večernji list, Zagreb, 14.9.1968., str.10

218.          -:, Kršinićev jubilej. Večernji list, Zagreb, 13.IX.1968.

219.          Ostojić: Jubilej Frana Kršinića, Politika, Beograd, 14.IX.1968.

220.          Ž. Domljan: Obljetnica Frane Kršinića. Život umjetnosti, 1968, 7/8, str. 225-230.

221.          -, Velika retrospektivna izložba Frana Kršinića u Beogradu. Politika, Beograd, 26.XI.1968.

222.          Vladimir Maleković: Frano Kršinić - stvaralaštvo se ne može penzionirati. Vjesnik, Zagreb, 4.II.1968.

223.          Tomljenović: Poezija mramora, Vjesnik, Zagreb, 1.X.1968.

224.          Tomislav Lalin: Mudrost upornosti. Uz jubilarnu izložbu. Slobodna Dalmacija, Split, 19.X.1968.

225.          Marko Goluža, Čovjek koji je oživio kamen, Vjesnik u srijedu, 1968., str.10-13

226.          Ratko Zvrko, Vječno buđenje, Arena, Zagreb, 1968., br.406, str.23

227.          Petar Šegedin: Predgovor o monografiji Kršinić. Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1968.

228.          -,Monografija o Kršiniću. Delo, Ljubljana, 31.V.1969. ??

229.          Stjepan Bek: Razgovor s dobitnicima nagrade AVNOJ-a. Kršinić: Mogu raditi samo ono što doživim, proživim i osjećam. 4. juli, Beograd, 17.XII.1968.

230.          -,Frano Kršinić u mirovini. Večernji list, Zagreb, 3.II.1968.

231.          -,Priznanje Kršiniću u povodu kipareva odlaska u mirovinu. Vjesnik, Zagreb, 14.IX.1968.

232.          -,Fond 13 srpnja otkupio Kršinićeve Prve korake. Skulptura za rođendan. Karlovački tjednik, 11.VII.1968.

233.          Dubravko Horvatić, Dok se čovjek ne izgradi, to su muke, Telegram, Zagreb, 20.9.1968., str. 5

234.          -,Ribari ispred Instituta za rak. Prijedlog o postavi skulpture. Ribari, rad F. Kršinića. Večernji list, Zagreb, 9.X.1968.

235.          Matko Peić, Hrvatski umjetnici, Znanje, Zagreb, 1968.

236.          V. Maleković: Nezaobilazna međuvizija. Vjesnik, 29(1968) 24. IX, str. 9.

237.          S. Gračan: Mjerom čovjeka. Glas Slavonije, 25(1968) 21. IX, str. 7.

238.          Svetozar Domić, Franjo Kršinić, Izd. Grafičkog zavoda Hrvatske, 1968, Republika, Zagreb, januar 1969.

239.          -, Film o Frani Kršiniću u režiji Bogdana Žižića. Snimatelji su Oktavijan Miletić i Krešo Grčević. Oslobođenje, Sarajevo, 22.IX.1969.

240.          -, Lirika u parku. U koranskom parku skulptura Kršinića. Karlovački tjednik, 3.VII.1969.

241.          Skulpture Kršinića uz Koranu, Vjesnik, Zagreb, 29.XI.1969.

242.          Ana Koščina: Čakule o Kršinićevu spomeniku u Bakru (Otkriće spomenika Ribari u Bakru). Novi list, Rijeka, 27.III.1970.

243.          Brigit Peko: Duša u kamenu, Svijet, Sarajevo, 22.V.1970.

244.          Drugi o Kršiniću. Zbornik otoka Korčule, 1(1970), str. 51-53

245.          -, Kršinić prvi put u Dubrovniku. Slobodna Dalmacija, Split, 4.V.1971.

246.          -, Hrvatski umjetnici za gradnju auto-ceste Zagreb-Split. Vjesnik, Zagreb, 5.VIII.1971.

247.          : Kršinićevo majstorstvo. Večer, Maribor, 16.IX.1971.

248.          I. Babić: Mramor ozaren svjetlom. Slobodna Dalmacija, 29(1971) 5. X, str. 4.

249.          B. Gagro: Hrvatska skulptura građanskog perioda. U: Jugoslovenska skulptura 1870-1950 (katalog izložbe). Beograd 1975, 37, 40, 244-246.Zlata Vucelić: Opet u ateljeu. Večernji list, Zagreb, 9.VII.1975.

250.          K. Angeli Radovani: Genealoška razmišljanja o našoj skulpturi. Forum, 14(1975) 9, str. 334

251.          -, Spomenik Tesli za Ameriku, rad kipara F. Kršinića.Oko, Zagreb, 3.VI.1976.

252.          -, Spomenik Tesli na Nijagari. Nedjeljne novosti, 25.VI.1976.

253.          Josip Depolo: Vjera u ruke i dlijeto. Vjesnik, Zagreb, 17.IX.1977.

254.          Draga Ungaro: Kršinićev svijet u mramoru. U posjetu istaknutom majstoru našeg kiparstva. Vjesnik, Zagreb, 29.I.1978.

255.          -, Galerija Kršinić u palači Arneri na Korčuli. Slobodna Dalmacija, Split, 18.IV.1978.

256.          M. Modrinić: Polemički Kršinić. Večernji list, Zagreb, 2.IV.1979.

257.          V. Kušan: Moderna skulptura u Hrvata. Forum, 19(1980) 1/2, str. 306-308.

258.          -,Monumentalni spomenik geniju. U Gospiću u povodu 125 godišnjice rođenja Nikole Tesle podignut spomenik - rad Frane Kršinića. Oslobođenje, Sarajevo, 28.I.1981.

259.          A. V. Mihičić: Kršinić. Marulić, 14(1981) 3, str. 229-238.

260.          Boris Grbin, Jakov Sedlar: Fragmenti razgovora s kiparom Franom Kršinićem. Fokus, Zagreb, II.1982.

261.          -,Umro Frano Kršinić. Najviši kiparski domet jednog vremena. Vjesnik, Zagreb, 4.I.1982.

262.          Zdenko Rus: U Zagrebu u petak 1. siječnja umro je veliki hrvatski i jugoslavenski kipar Frano Kršinić. Pjesnik u kamenu. Večernji list, Zagreb, 4.I.1982.

263.          -, Danas sahrana Frana Kršinića. Novi list, Rijeka, 6.I.1982.

264.          Josip Škunca: Oproštaj od velikog kipara. Mnogobrojni poštovatelji odali posljednju počast pjesniku mramora. Od velikog umjetnika oprostili su se dirljivim riječima Andro Mohorovičić, Ante Kuduz, Lujo Lozica i Ivo Batistić. Vjesnik, Zagreb, 7.I.1982.

265.          Senjak: Zavičajna vezanost. (U povodu smrti kipara Kršinića). Vjesnik, Zagreb, 6.I.1982.

266.          Vanda Ekl: Umro Frano Kršinić. Sunce u kamenu. Novi list, Rijeka, 4.I.1982.

267.          Vesna Barbić: Posljednji trijumf majstora Kršinića. Oko, Zagreb, 21.I-4.II.1982.

268.          Zrinka Novak: Magija ljudskih ruku (zapis o Kršiniću). Oko, Zagreb, 21.I-4.II.1982.

269.          Josip Škunca: Majstor lirske forme. Frano Kršinić je trajno stajao na pozicijama humanističke tradicije ali ne iz slabosti nego iz snage uvjerenje. Vjesnik, Zagreb, 5.I.1982.

270.          Dovjan Zadravec: Frano Kršinić (1897-1981) - iz kamena se toči pjesma. Oslobođenje, Sarajevo, 7.I.1982.

271.          Matko Peić: Kamen i umjetnost, koncentrirani kamen. (u povodu smrti kipara Kršinića). Glas Slavonije, Osijek, 9.I.1982.

272.          Miodrag Kolarević: Sjećanje na Frana Kršinića. Majstor za sva vremena. Borba, Beograd, 9.I.1982.

273.          -, U sjećanje. Frano Kršinić. Dubrovački vjesnik, 8.I.1982.

274.          : Komemoracija u Lumbardi. Sućut Cvjetina Mijatovića. (u povodu smrti F. Kršinića). Slobodna Dalmacija, Split, 5.I.1982.

275.          Vladislav Kušan, Imago mundi: eseji, studije, prikazi; Zagreb: Nakladni zavod MH, 1982, str. 99-104

276.          Kosta Angeli Radovani: Kip bez grive,  Matica Hrvatska, Zagreb, 1985.

277.          Maro Grbić: Zajednički radovi Antuna Augustinčića i Frana Kršinića. Anali Galerije Antuna Augustinčića, 1985, 5, str. 3-24

278.          Vesna Mažuran Subotić: Nepoznata plaketa Frana Kršinića. Numizmatika, spomen izdanje 1928.-1988., 7 1988 1 (VII), str. 120.121.

279.          Radovan Ivančević: Kršinićev Meštrović protiv Kovačića. Čovjek i prostor, 36(1989) 11/12, str. 26-27

280.          Vjeko Božo Jarak: Sjećanje na kipara Franu Kršinića, Napredak, hrvatski narodni kalendar. Sarajevo, 1991, 222-231

281.          Ivo Hergešić: Likovne kronike, feljtoni, zapisi; Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1994.

282.          J. M.: Izložba dijela opusa (U povodu 100. obljetnice rođenja kipara Frana Kršinića), Novi list, Rijeka, 9. 8. 1997, strana 33

283.          Branko Podgornik: Stoljeće Frana Kršinića (U Lumbardi otvorena izložba u povodu 100. obljetnice rođenja velikoga hrvatskoga kipara), Vjesnik, Zagreb, 10. 8. 1997.

284.          –: Retrospektiva Frana Kršinića U rodnoj Lumbardi na Korčuli, Novi list, Rijeka, 13. 8. 1997, strana 12

285.          Alena Fazinić: Zapostavljeno veliko kiparstvo, Hrvatsko slovo, Zagreb, 26. 12. 1997, strana 19

286.          Božena Kličinović: Frano Kršinić, HAZU, Zagreb 1998.

287.          G. Gamulin: Hrvatsko kiparstvo XIX. i XX. stoljeća. Zagreb 1999.

288.          Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu 1907-1997. Zagreb 2002, 232-233