Vlastiti životopis Frana Kršinića
sa popisom kipova po godinama

 

pisano krajem 1958.

 

Rodio sam se 24. VII l897. u selu Lumbardi na otoku Korčuli.

Naši stari bili su zidari i kamenari, tako je i moj otac obrađivao kamen. Kao dijete i ja sam se učio kraj svog oca kamenarskom zanatu, da bi se nakon svršene pučke škole upisao u klesarsku školu u Korčuli radi usavršavanja zanata.

Istu školu u to vrijeme pohađa još pet mojih vršnjaka iz Lumbarde, pa kako smo imali svaki dan dosta vremena za švrljanje po svim kutevima grada Korčule, divili smo se i oduševljavali njezinom arhitekturom, crkvenim portalima, vratima, balkonima, konzolama itd, da uvijek jednako zaključimo "kako bi i mi želili da tako znamo raditi". Možda je to bio i prvi moj podstrek za kiparstvom, jer sam onda u školi počeo raditi neke ornamente, a doma modelirati.

Nakon završene škole ja sam želio nastaviti studij na jednoj kiparskoj školi, odluka je mojim roditeljima bila draga i u tome smjeru su me hrabrili, a kasnije materijalno i pomagali koliko su mogli, a mogli su vrlo malo.

Godine 1912. dospio sam se upisati na Obrtnu školu za kiparstvo i kamenarstvo u Hořicama (Češka). Kako je ta škola kao vrlo dobra škola uživala internacionalnu reputaciju i bila poznata, već su i prije mene iz naših krajeva studirali na tom zavodu naši mladići.

Škola je sa izvanredno sposobnim nastavnim kadrom strogo sprovađala svoj vrlo dobri nastavni plan i svaki apsolvent, koji je uložio truda u svoj studij bio je za svoj samostalan praktički rad dobro snabdjeven znanjem.

Godine 1916. upisujem se na Akademiju likovnih umjetnosti u Pragu, te 1920. godine apsolviram.

Završivši studij na Akademiji radim u Pragu još godinu dana samostalno, pripremajući u Jugoslaviji svoju prvu kolektivnu izložbu koju i priređujem u Zagrebu 1921. godine.

Godine 1922. priređujem kolektivnu izložbu svojih radova u Beogradu.

U Beogradu i djelujem do 1924. godine kada ponovo samostalno izlažem. Iste godine izabran sam za nastavnika na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, te sam iste godine i nastupio na dužnost.

Godine 1925. izlažem u Parizu na izložbi dekorativnih umjetnosti u našem paviljonu dvije karijatide iz drva za koje dobivam Grand Prix.

Godine 1928. moja samostalna izložba u Zagrebu.

Godine 1929. sudjelujem na jugoslavenskoj izložbi u Londonu. (Tate galerija otkupljuje moju kamenu figuru.)

Godine 1930. kolektivna izložba u Zagrebu.

Godine 1931. sudjelujem na izložbi u Barceloni, gdje dobijam dvije srebrne medalje za rad "Melodija", a drugu za reljefe "Šumarstvo". Sudjelujem na izložbama u zemlji i inozemstvu.

Paris, London, Barcelona, Philadelphia, Venecija-Biennale 1940.

Godine 1943. Berlin, Beč, Bratislava

Godine 1947. Moskva, Prag, Budimpešta

Godine 1950. Venecija-Biennale.

 

popisi kipova u nastavku